Image Alt

Problemy psychologiczne

Depresja wśród nastolatków stanowi poważny problem zdrowotny. Coraz więcej młodzieży cierpi na tę chorobę. Dlatego konieczne jest zwiększenia świadomości na jej temat wśród rodziców/ opiekunów i innych osób mających wpływ na wychowanie młodego człowieka, a także zapewnienia nastolatkom odpowiedniej pomocy i

Narcyzm: skąd nazwa? Etymologia wyrazu „narcyzm” pochodzi od perskiego słowa narcis, od którego wywodzi się również słowo „narkoza”. Obydwa wspomniane oznaczają sztywne, sparaliżowane funkcjonowanie (Kutter, 1998.). Termin „narcyzm” związany jest również z imieniem bohatera mitu greckiego, Narcyza. Był on synem boga

Osobiste wyzwania na emigracji Emigracja może być osobistym wyborem lub koniecznością. W obu przypadkach sytuacja ta niesie za sobą konfrontację z szeregiem wyzwań, na które nie zawsze jesteśmy przygotowani. Po jakimś czasie motywacja i siły do stawiania czoła pojawiającym się trudnościom

Lęk jest emocją, która u każdego z nas pełni rolę adaptacyjną. Ma na celu ostrzegać przed zagrożeniem i mobilizować do działania. Problem pojawia się wówczas, gdy lęk pojawia się nagle i jest na tyle silny, że aż paraliżuje, przez co

Definicja DDA Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika to zespół problemów i zaburzeń wynikających z destrukcyjnych schematów osobistych, powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Przeżywanie i interpretowanie aktualnych