Image Alt

Psychoterapia Łódź

Psychoterapia w formie stacjonarnej (Łódź)

Łódź, Roosevelta 18:

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pracuję z depresją, zaburzeniami lękowymi, prowadzę terapię par. 🇬🇧

Psycholog, Terapeuta

Zajmuję się pracą z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, oraz osobami w kryzysie.

Psycholog, Psychoterepeuta

Psychoterapia osób z depresją i zaburzeniami nastroju, lękiem, po traumach, w kryzysie, z dolegliwościami bólowymi.

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pracuję z depresją, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w relacjach, fobiami, stresem. 🇬🇧

Psycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Pomagam uporać się z depresją, kryzysami.

Psycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pomagam z obniżonym nastrojem, lękiem, problemami seksualnymi.

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pracuję z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz trudnymi sytuacjami życiowymi. 🇬🇧

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają lęku, stresu, depresji czy trudności w relacjach.

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pracuję z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, trudnymi emocjami. 🇺🇦

Psycholożka

Pracuję z osobami które zmagają się z depresją, lękiem, przechodzą kryzys, przeżyły traumę, z zaburzeniem osobowości, są dorosłymi z ADHD. 🇬🇧

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pomagam z lękiem, niską samooceną, kryzysem emocjonalnym, spadkiem motywacji i nastroju. 🇬🇧

Psycholog, Terapeuta Par

Wspieram osoby będące w kryzysie emocjonalnym, sytuacyjnym, rozwojowym bądź relacyjnym.

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pomagam z lękiem, zaburzeniami nastroju, obniżoną motywacją.

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pracuję z osobami zmagającymi się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi.

Psycholog, Terapeuta (w trakcie szkolenia)

Pomagam w rozwiązywaniu życiowych i zawodowych trudności, rozwinięciu samooceny, pracuję z traumą.

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Pomagam osobom z depresją, ze stanami lękowymi, z zaburzeniami osobowości, w kryzysach.

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pracuję z osobami, które doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, przeżyły traumę.

Łódź, Piramowicza 7:

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Zapraszam osoby zmagające się z depresją, lękiem, niską samooceną.

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Prowadzę terapię osób dorosłych.

Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuję z depresją, zaburzeniami lękowymi, OCD, niską samooceną, bezsennością. 🇬🇧

Psychoterapeuta TSR (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Pracuję z pokonywaniem niskiej samooceny, stanów lękowych i depresyjnych.

Psycholog, Terapeuta Par

Pracuję z depresją, CHAD, stresem, schizofrenią, zaburzeniami osobowości, problemami w związku. 🇬🇧

Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuję z cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne, osobowości. 🇬🇧

Psycholog, Seksuolog

Oferuję pomoc psychologiczną i seksuologiczną. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą.

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Prowadzę terapię indywidualną oraz terapię małżeńską i par.

Psycholożka

Pracuję z osobami, które doświadczają trudności emocjonalnych, są w kryzysie lub mają obniżony nastrój.

Psycholog, Psychoterepeuta (w trakcie szkolenia)

Specjalizuję się w pracy z zaburzeniami nastroju, lękowymi oraz osobowości.

Psycholog

Pracuję z trudnościami w komunikacji, obniżonym nastrojem, stresem, zaburzeniami lękowymi, niską samooceną.

Psycholog, Terapeuta (w trakcie szkolenia), Doradca Zawodowy

Prowadzę terapię indywidualną.