Psychoterapia, psychologia, terapia par i małżeństw, seksuologia oraz inne specjalności dostępne w formie stacjonarnej oraz online.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Łódź

ul. Piramowicza 7 lok. 1, 90-254 Łódź

Wejście:
brama, frontowa oficyna.

Email: kontakt@strefapsychoterapia.pl
Phone: +48 690 015 002

Image Alt

Weronika Czajka

Weronika Czajka: Psychoterapia Łódź
Weronika Czajka
Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)
Book appointment
We are here for you.
Book appointment
Pomagam osobom, które przeżywają kryzysy emocjonalne, doświadczają trudności w samodzielnym radzeniu sobie z emocjami, stresem oraz napięciem, przechodzą przez trudne sytuacje, np. żałobę, utratę pracy, zmianę sytuacji życiowej oraz odczuwają niską samoocenę, spadek motywacji. Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna oraz uczestniczką czteroletniego akredytowanego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zdobywałam na warsztatach terapii zajęciowej, w przedszkolu terapeutycznym, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz oddziale psychiatrycznym dla młodzieży. Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. W pracy wykorzystuję przede wszystkim techniki poznawczo-behawioralne, dialog motywujący, metody trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej oraz psychoedukację. Są to metody poparte badaniami naukowymi o bardzo szerokim zastosowaniu, promujące efektywne podejście do rozumienia problemów klienta i pracy nad zmianą. W swojej pracy skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności klienta oraz wsparciu w ich rozwiązywaniu oraz relacji opartej na szacunku i życzliwości.

✔ Polski ✔ EnglishI help people who are experiencing emotional criseses, difficulties in dealing with emotions and stress, going through difficult life situations, feel low self-esteem, burn-out, lack of motivation. I am a graduate of the University of Lodz, specialize in health and clinical psychology, and a participant of four-year accredited training in cognitive-behavioral psychotherapy at the Academy of Motivation and Education in Warsaw. I belong to the Polish Association for Cognitive and Behavioral Therapy. I gained experience in occupational therapy workshops, in a therapeutic kindergarten, a special vocational preparatory school and a psychiatric ward for teens. I work with adults and adolescents. In my work I mainly use cognitive-behavioral techniques, motivational interviewing, methods of third wave cognitive-behavioral therapy and psychoeducation. These are methods supported by scientific research with very wide application, promoting an effective approach to understanding client's problems and working on change. In my work I focus on empathic understanding of client's difficulties and support in solving them. Therapeutic relationship is based on respect and kindness.

Specialty Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)
Degrees y
Training x
Work Days

 

Pracowało mi się z Panią bardzo dobrze Bardzo mi rozmowy z Panią pomagały czułam się po nich lepiej

Marta Wszystkie prezentowane opinie są zweryfikowane

Bardzo fajnie pracowało się z panią Weroniką można porozmawiać o różnych tematach jak miałem jakiś problem i z agresją. Gdy rozmawiałem z panią Weroniką to wszystko się wyjaśnia.

Mateusz Wszystkie prezentowane opinie są zweryfikowane