Psychoterapia, psychologia, terapia par i małżeństw, seksuologia oraz inne specjalności dostępne w formie stacjonarnej oraz online.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Łódź

ul. Piramowicza 7 lok. 1, 90-254 Łódź

Wejście:
brama, frontowa oficyna.

Email: kontakt@strefapsychoterapia.pl
Phone: +48 690 015 002

Image Alt

Marcin Cholajda

Marcin Cholajda: Psychoterapia Łódź
Marcin Cholajda
Psycholog, Terapeuta Par
Book appointment
We are here for you.
Book appointment
Jestem psychologiem i terapeutą par. Jestem również w trakcie szkolenia podyplomowego z neuropsychologii klinicznej. Moją specjalnością jest praca z zaburzeniami afektywnymi jak depresja i CHAD, zaburzeniami osobowości, schizofrenią, kryzysem emocjonalnym, brakiem motywacji, stresem, brakiem zaufania we własne możliwości, problemami w komunikacji oraz kryzysem w związku. Chętnie pracuję zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi oraz parami i małżeństwami. W swojej pracy stosuję podejście integracyjne z naciskiem na metodę poznawczo - behawioralną ze względu na jej udowodnioną naukowo skuteczność. Rozpoznanie nieprawidłowych schematów myślenia oraz źródła niepowodzeń czy frustracji jest najskuteczniejszą formą terapii. W pracy z parami stosuję podejście terapeutyczne skoncentrowane na emocjach. W mojej pracy uważam, że kluczowe jest ustanowienie nici porozumienia z klientem, oraz zaufanie. Potrzeby klienta są najważniejsze, dlatego dbam o to, aby klienci w trakcie sesji czuli się na równi z terapeutą, zrozumiani i wysłuchani.

✔ Polski ✔ EnglishI am a psychologist and couples therapist. I am also undergoing postgraduate training in clinical neuropsychology. My field of expertise is working with affective disorders such as depression and bipolar disorder, personality disorders, schizophrenia, emotional crisis, lack of motivation, stress, lack of confidence in someone’s own abilities, communication problems and relationship crisis. I am happy to work with young people, adults as well as couples and marriages. In my work, I mainly use the integrative approach with an emphasis on the cognitive-behavioural method due to its scientifically proven effectiveness. Recognizing abnormal thinking patterns and the source of failure or frustration is the most effective form of therapy. When working with couples, I use a therapeutic approach focused on emotions. In my practice, I strongly believe that establishing a thread of understanding with the patient and trust is crucial. The client's needs are the most important, and thus I make sure that my clients feel equal to the therapist, understood and listened to during the whole session.

Specialty Psycholog, Terapeuta Par
Work Days

 

Mogą Państwo przesłać swoją opinię o pracy tego Specjalisty na adres e-mail kontakt@strefapsychoterapia.pl