Image Alt

Terapeuta Par Łódź

Terapia par, terapia małżeńska dostępne stacjonarnie (Łódź)

Łódź, Roosevelta 18:

Psycholog, Terapeuta Par

Wspieram osoby będące w kryzysie emocjonalnym, sytuacyjnym, rozwojowym bądź relacyjnym.

Psycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Pracuję z osobami dotkniętymi traumą, PTSD, w kryzysie emocjonalnym.

Psycholog, Terapeuta Par

Pracuję z zaburzeniami lękowymi, stanami depresyjnymi, obniżoną samooceną i stresem. 🇬🇧

Psycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Pomagam uporać się z depresją, kryzysami.

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pracuję z depresją, zaburzeniami lękowymi, prowadzę terapię par. 🇬🇧

Psycholog, Terapeuta

Zajmuję się pracą z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, oraz osobami w kryzysie.

Łódź, Piramowicza 7:

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Prowadzę terapię indywidualną oraz terapię małżeńską i par.

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Prowadzę terapię osób dorosłych.

Psycholog, Seksuolog

Oferuję pomoc psychologiczną i seksuologiczną. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą.

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Pracuję z depresją, ChAD, zaburzeniami osobowości, problemami w związku. 🇬🇧

Psychoterapeuta TSR (w trakcie szkolenia), Terapeuta Par

Pracuję z pokonywaniem niskiej samooceny, stanów lękowych i depresyjnych.