Psychoterapia, psychologia, seksuologia, dietetyka oraz inne specjalności dostępne w formie stacjonarnej oraz online.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Łódź

ul. Piramowicza 7 lok. 1, 90-254 Łódź

Wejście:
brama, frontowa oficyna.

Email: kontakt@strefapsychoterapia.pl
Phone: +48 690 015 002

Newsletter

Image Alt

Specjaliści

Stacjonarnie: Łódź

Psycholog, Terapeuta

Wspieram osoby w sytuacji stresu, kryzysach, trudnościach życiowych i rodzinnych.

Dietetyk Kliniczny

Zajmuję się leczeniem osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, tarczycy, oraz nadwagą.

Psycholog, Trener

Pracuję z młodzieżą i dorosłymi nad stresem, motywacją, brakiem zaufania we własne możliwości, depresją.

Psychodietetyk

Wspieram osoby (nie)jedzące pod wpływem stresu, odchudzające się, z nadwagą, z objawami bulimii oraz anoreksji.

Zajmuję się wsparciem w kryzysie, trudnościami adaptacyjnymi i terapią uzależnień.

Pracuję z depresją, zaburzeniami lękowymi, OCD, niską samooceną, bezsennością i zaburzeniami koncentracji.

Terapeuta

Pracuję z osobami z niskim poczuciem wartości, zmagającymi się z chorobą alkoholową, nieumiejącymi budować relacji i więzi.

Psycholog

Zapraszam osoby dorosłe, które czują, że realizacja ich celów wydaje się być trudna oraz sprawia dyskomfort psychiczny.

Prowadzę terapię z dorosłymi i młodzieżą z kłopotami emocjonalnymi oraz będącymi w kryzysie.

Psycholog, Terapeuta

Zajmuję się zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, oraz osobami w kryzysie.

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pomagam z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresyjnymi i nastroju.

Terapeuta TSR

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą z niską samooceną, w pokonywaniu stanów lękowych i depresyjnych.

Pracuję z osobami które doświadczają trudności emocjonalnych w swoim życiu oraz osobami uzależnionymi.

Online

Psycholog, Trener

Zapraszam młodzież i osoby dorosłe zmagające się z lękiem, stresem, zaburzeniami nastroju, niską samooceną i trudnościami w relacjach.

Pracuję z traumą, kryzysami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, oraz zaburzeniami nastroju.

Psycholog, Psycholog Dziecięcy

Zajmuję się pomocą w zakresie kryzysów życiowych, zaburzeń nastroju, lęku, stresu, a także zaburzeń rozwoju.

Wspieram osoby w kryzysach, trudnościach życiowych, wychowawczych, żałobie, stanach lękowych, depresji, fobii społecznej.

Psycholog, Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Zawodowo interesują mnie stany lękowe, fobie, praca nad poczuciem wartości.

Prowadzę wsparcie dla osób z różnego rodzaju problemami: stresem, obniżoną samooceną, jak również uzależnieniem.

Jestem terapeutką, która stawia na budowanie dobrych relacji z pacjentem i rozwiązywanie problemów u podstaw.

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Pracuję z osobami z zaburzeniami afektywnymi oraz lękowymi, problemem ze złością, zamartwianiem się i poczuciem winy.

Psycholog

Wspieram osoby doświadczające zaburzeń nastroju i lękowych, stresu, z niską samooceną, spadkiem motywacji, oraz z zaburzeniami odżywiania.

Psycholog, Terapeuta Rodzin, Trener

Zajmuje się psychoedukacją, poradnictwem, wsparciem w kryzysie.

Praca terapeutyczna, psychoedukacja osób dorosłych w kryzysie psychicznym, z problemami psychicznymi.

Psychoterapeuta, Terapeuta Par, Coach, Seksuolog

Prowadzę terapię indywidualną, traumy, par oraz z zakresu seksuologii.

Psycholog, Psychodietetyk

Zajmuję się kryzysami emocjonalnymi, życiowymi, w związku, w pracy, oraz zaburzeniami odżywiania.

Moimi zainteresowania są: psychotraumatologia; seksuologia kliniczna; neuropsychologia; niepełnoprawności; psychodietetyka

Bardzo interesuje mnie praca z osobami, które doświadczają trudnych doświadczeń i szukają kogoś, kto pomoże im je zrozumieć.

Terapeuta, Coach

Specjalizuję się w obszarze emocji, wartości oraz celów. Pracuję z samooceną, pomagam w sferze zawodowej.

Psycholog

Zapraszam osoby borykające się ze stresem, problemami zawodowymi, seksualnymi, brakiem celu i sensu w życiu, szukające wsparcia w kryzysie.

Psycholog

Moja praca skupia się na towarzyszeniu osobom doświadczającym kryzysów psychicznych, moją specjalizacją jest psychoterapia uzależnień.

Psycholog

Pracuję z dziećmi i dorosłymi zmagającymi się z lękiem, depresją, ze stresem, będących w kryzysie emocjonalnym, bądź w trudnej sytuacji.

Psycholog, Arteterapeuta

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności, chcących lepiej poznać siebie i zdefiniować swoje cele życiowe.