Psychoterapia, psychologia, terapia par i małżeństw, seksuologia oraz inne specjalności dostępne w formie stacjonarnej oraz online.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Łódź

ul. Piramowicza 7 lok. 1, 90-254 Łódź

Wejście:
brama, frontowa oficyna.

Email: kontakt@strefapsychoterapia.pl
Phone: +48 690 015 002

Image Alt

Katarzyna Trocińska

Katarzyna Trocińska: Psychoterapia Łódź
Katarzyna Trocińska
Psycholog, Terapeuta
Book appointment
We are here for you.
Book appointment
Zapraszam osoby, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, silnego i długotrwałego stresu i mają kłopoty w radzeniu sobie z nim, trudności adaptacyjnych, zaburzeń nastroju, silnego smutku lub lęku, zmagające się z niskim poczuciem własnej wartości lub są w sytuacjach kryzysowych. Pracuję indywidualnie z osobami których relacje z innymi są niesatysfakcjonujące lub potrzebują wsparcia w dostosowaniu się do zmian w życiu. Pracuję również z osobami które chciałyby przyjrzeć się, a być może zmienić coś, w sposobie używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, szkodliwym korzystaniem z sieci, oraz ich rodzinom, w tym dorosłym już dzieciom. Od niedawna w obszarze moich zainteresowań znaleźli się również młodzi rodzice zmagający się z wątpliwościami dotyczącymi początków rodzicielstwa. Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, skończyłam szkolenie Terapia Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie (przygotowuję się do egzaminu certyfikacyjnego). Odbyłam także kilka szkoleń na temat pracy z dziećmi i młodzieżą. Samodzielnie poszerzam też swoje zainteresowania w tym zakresie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Fundacji Uwolnienie, Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łodzi, Projekcie „Szczęśliwej Drogi”, pracuję w jednej ze szkół podstawowych w Łodzi. W relacji z drugą osobą jestem empatyczna, z szacunkiem traktuję pacjentów, niezależnie od wyznania, poglądów czy orientacji seksualnej. Staram się zapewnić poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędne do zbudowania opartej na zaufaniu relacji, również terapeutycznej. Korzystam głównie z metod terapii poznawczo-behawioralnej, podejścia integratywnego, w kontekście dzieci czerpię z rodzicielstwa bliskości, które uważam za najlepszy kierunek w budowaniu relacji z dzieckiem.
Specialty Psycholog, Terapeuta
Work Days

 

Dziękujemy bardzo, że mogliśmy z Panią pracować. Mogliśmy na Panią liczyć w bardzo trudnych czasami sprawach. Jesteśmy szczęśliwi, że dzięki Pani nasze dzieci otrzymały właściwą opiekę psychologiczną.

Małgosia Wszystkie prezentowane opinie są zweryfikowane