Jan Miedziak

Pracuję z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz trudnymi sytuacjami życiowymi. 🇬🇧